home  > effectiviteit

Effectiviteit van de klimaatmaatregelen

De huidige maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, ze blijken ook buitengewoon kostbaar en weinig effectief te zijn. Voor de drie meest in het oog springende maatregelen, te weten de bouw van windmolen- en zonneparken, stimulering van elektrische auto's en het aardgasvrij maken van woningen, is de CO₂-besparing klein ten opzichte van de maatschappelijke kosten.

Op basis van een factcheck van de Volkskrant kosten de klimaatmaatregelen tot 2050 gemiddeld €20 miljard per jaar. In 2030 leidt dit tot een geplande reductie van 49 megaton CO₂ per jaar, oftewel €400 per ton CO₂-reductie. Hierbij is de CO₂-uitstoot van biomassa niet meegeteld, anders is de reductie maar 32 megaton, dus €630 per ton CO₂. NederlandsDe omvang van de kosteninschattingen variëren sterk: van minder dan €2 miljard per jaar door het Plan Bureau voor de Leefomgeving tot in totaal €1000 miljard door Forum van Democratie.

De minst effectieve maatregel is de subsidie op het gebruik van biomassa. De grote energiebedrijven ontvangen hiervoor meer dan €11 miljard aan overheidssteun, terwijl per saldo de CO₂-emissie alleen maar toeneemt en bossen verdwijnen. Een soort ‘subsidie op klimaatverandering’ zoals dagblad Trouw het noemde. Maar ook de andere maatregelen waar Nederland voor heeft gekozen, blijken ineffectief te zijn:

  1. Wind en zon zijn naar verhouding erg duur, zeker als deze energievormen een relatief groot deel uitmaken van de totale energiemix.
  2. Aardgas heeft van alle energievormen de laagste uitstoot. Het vervangen van aardgas voor de verwarming van gebouwen door elektrische warmtepompen of stadswarmte is kostbaar en zet maar weinig zoden aan de dijk.
  3. Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief).

Het is duidelijk dat de hoge kosten vooral financieel gunstig zijn voor energiebedrijven, leveranciers van windmolens en zonnepanelen, bouwers en installateurs, autofabrikanten, enzovoorts. Aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot dragen de maatregelen echter maar weinig bij.


Zon en wind hebben het voordeel dat er geen brandstofkosten zijn. Het stroomaanbod is echter erg fluctuerend. Als het hard waait en de zon schijnt is er veel te veel stroom en op ander momenten is er een groot tekort en moet alle stroom van traditionele centrales komen. De totale kosten nemen hierdoor sterk toe, vooral bij een groot aandeel zon en wind. .... Lees verder


Aardgas heeft van alle energievormen de laagste uitstoot. Het vervangen van aardgas voor de verwarming van gebouwen door elektrische warmtepompen of stadswarmte is kostbaar en zet maar weinig zoden aan de dijk. .... Lees verder


Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief). .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 05-01-2021 Volgende >