home  > maatregelen

Klimaatmaatregelen die wel goed zijn voor het milieu

Natuur en milieu hoeven niet ten koste te gaan van het klimaat. Er zijn andere klimaatmaatregelen door te voeren die veel minder kosten, meer en sneller CO₂ besparen en geen milieuschade veroorzaken. Daarbij is het zaak – zeker voor de korte termijn – niet alleen naar Nederland zelf te kijken. Buiten Nederland is met veel minder geld veel meer structurele CO₂-reductie te realiseren. Op de middellange en lange termijn is er in de energievoorziening grote winst te behalen door over te stappen op kernenergie, naast of in plaats van het gebruik van zon en wind.


Een van de meest effectieve manieren om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen is het tegengaan van ontbossing en het planten van bomen. Indien Nederland zijn klimaatbudget hiervoor zou aanwenden, heeft dit 100 keer meer CO₂-besparing tot gevolg. .... Lees verder


Het aardgasvrij maken van een woning kan alleen als deze al goed geïsoleerd is. Daardoor is de CO₂-besparing ten opzichte van een gasgestookte woning klein. Er valt veel meer CO₂-winst te behalen door de focus te richten op het grote aantal nog slecht geïsoleerde woningen. .... Lees verder


Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en heeft de minste CO₂-uitstoot. Omdat fossiele brandstoffen nog decennia lang nodig blijven, is er veel winst te behalen door het gebruik van vooral hout en steenkool te vervangen door gas. Aardgas is daarmee bij uitstek geschikt als tussenoplossing naar een emissievrije energieopwekking. .... Lees verder


Op dit moment kijkt de Nederlandse overheid niet of nauwelijks naar de inzet van kernenergie om de uitstoot van CO₂ terug te brengen. Dit ondanks het feit dat nucleaire centrales grote voordelen hebben ten opzichte van zon en wind. Met name de milieubelasting het het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger. Voorbeelden in Frankrijk en Zuid-Korea laten zien dat de kosten van kernenergie ve .... Lees verder


Als het gaat om het verminderen van de CO₂-uitstoot is kernenergie in zijn huidige vorm al een aantrekkelijke oplossing. Met name de milieubelasting en het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger dan bij zon en wind. Met de nieuwste ontwikkelingen op basis van thorium als kernbrandstof belooft kernenergie nog aantrekkelijker te worden. Gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren kan ons .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 13-12-2020 Volgende >