home  > overmf

Over MilieuFeiten

Bij veel mensen leeft het idee dat klimaatbeleid en natuurbeleid in elkaars verlengde liggen; wat goed is voor het klimaat is goed voor de natuur. In werkelijkheid hebben de maatregelen van de overheid gericht op het terugdringen van de CO₂-uitstoot een dramatische impact op natuur en milieu. Veel natuurliefhebbers nemen de negatieve milieu-effecten voor lief, als prijs voor het redden van het klimaat. Natuur en milieu hoeven echter niet ten koste te gaan van het klimaatbeleid. Er zijn andere klimaatmaatregelen door te voeren die veel minder kosten, meer en sneller CO₂ besparen en geen milieuschade veroorzaken.

De website milieufeiten.nl probeert meer inzicht te geven in deze problematiek en richt zich op natuurorganisaties, natuurliefhebbers, studenten en scholieren en daarnaast op ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. We baseren ons zo veel mogelijk op wetenschappelijke bronnen (peer reviewed).

Deze website gaat niet in op de vraag in hoeverre het beperken van de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen daadwerkelijk invloed heeft op het klimaat en in welke mate dit het geval is. Hiervoer bestaan in de wetenschap verschillende visies. Voor hiervoor zie: klimaatfeiten.nl.

milieufeiten.nl
Frans


Heb je opmerkingen over de inhoud van deze website of suggesties voor verbeteringen, dan kan dat via het contactformulier. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren. De informatie die je in het formulier verstrekt, beschouwen we als een individuele e-mail aan de maker van milieufeiten.nl. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. (% contact nl: name!, e-mail!, subject!, message! %)  .... Lees verder


Groene-rekenkamer.nl - Stichting De Groene Rekenkamer is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies. Climategate.nl - Climategate is een levendig discussieplatform over het klimaat met dagelijks een nieuw artikel. RESinBeeld - W .... Lees verder


We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën en artikelen van milieufeiten.nl. We juichen verspreiding van de inhoud van milieufeiten.nl dan ook toe. Het citeren of integraal overnemen van een artikel op milieufeiten.nl is toegestaan, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en indien online, een link naar het artikel. Het werk van milieufeiten.nl i .... Lees verder


Milieufeiten.nl verzamelt geen informatie van individuele gebruikers van de website. Milieufeiten.nl is ook geen blog waarop gebruikers op de site kunnen reageren. Reacties via het contactformulier worden beschouwd als individuele e-mails aan de maker van de website. De contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Milieufeiten.nl maakt zelf geen gebruik van cookies. De YouTube-video's zijn .... Lees verder


 .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 16-12-2020 Volgende >