home  > tag_results

Tag: co2

Terug naar Home

Een van de meest effectieve manieren om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen is het tegengaan van ontbossing en het planten van bomen. Indien Nederland zijn klimaatbudget hiervoor zou aanwenden, heeft dit 100 keer meer CO₂-besparing tot gevolg. .... Lees verder


Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en heeft de minste CO₂-uitstoot. Omdat fossiele brandstoffen nog decennia lang nodig blijven, is er veel winst te behalen door het gebruik van vooral hout en steenkool te vervangen door gas. Aardgas is daarmee bij uitstek geschikt als tussenoplossing naar een emissievrije energieopwekking. .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder


Alle klimaatmaatregelen van de overheid zijn gebaseerd op de veronderstelling dat vermindering van de CO₂-uitstoot de opwarming van de aarde kan beperken. Er is in de wetenschap echter nog veel onzekerheid en discussie over de omvang van dit effect. In ieder geval zijn er vele andere factoren die ook van invloed zijn. .... Lees verder