home  > tag_results

Tag: gevolgen

Terug naar Home

De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Ook elders in de wereld is niet of nauwelijks versnelling van de stijging te zien. .... Lees verder


De media melden regelmatig dat de klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersituaties en daarmee meer natuurrampen. Dit blijkt tot nu toe niet uit de metingen. Zo is het aantal orkanen iets gedaald en is de hoeveelheid neerslag niet toegenomen. Ook de droogte in de wereld en de omvang van de jaarlijkse bosbranden laten een licht dalende lijn zien. .... Lees verder


Klimaatverandering wordt vaak als oorzaak aangeduid voor de afname van de biodiversiteit. Dit blijkt echter niet het geval. Hogere temperaturen zorgen over het algemeen voor gunstiger omstandigheden voor planten en dieren. Door de vergroening onder invloed van de gestegen CO₂ is ook de woestijnvorming sterk afgenomen, wat gunstig is voor de natuur. De eenzijdige focus op klimaatverandering verslui .... Lees verder


Alle klimaatmaatregelen van de overheid zijn gebaseerd op de veronderstelling dat vermindering van de CO₂-uitstoot de opwarming van de aarde kan beperken. Er is in de wetenschap echter nog veel onzekerheid en discussie over de omvang van dit effect. In ieder geval zijn er vele andere factoren die ook van invloed zijn. .... Lees verder