home  > tag_results

Tag: nederland

Terug naar Home

De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Ook elders in de wereld is niet of nauwelijks versnelling van de stijging te zien. .... Lees verder